การเปลี่ยนและการคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี

 • ความเสียหายที่เกิดจากการผลิต เช่น หน้าหาย หน้ากระโดด หนับสลับ หน้าซ้ำ ตัวหนังสือเบลอไม่ชัด ตัวหนังสือซ้อน ตัวหนังสือจาง คราบกาวที่ปกหรือสันหนังสือ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง เช่น สันหนังสือบุบ หนังสือฉีกขาด ปกหนังสือมีรอยยุบจากการถูกกระแทกหรือกดทับ ในกรณีที่เกิดจากการขนส่ง ลูกค้าต้องถ่ายสภาพบรรจุภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐานอ้างอีกแก่ บริษัทฯ
 • สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ สินค้าราคาพิเศษ, สินค้าที่ชำรุดจากการใช้งาน เช่น เรอะคราบน้ำหรือกาแฟ ตกน้ำ ไฟใหม้ รอยด่างอันเกิดจากสารเคมีที่มิได้เกิดจากการผลิต

หมายเหตุ – ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น เช่น กรณีสินค้าชำรุด หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือลูกค้าได้รับสินค้าผิดไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หากเป็นกรณีที่ลูกค้าขอคืนสินค้าโดยไม่ใช่เหตุผลดังที่กล่าวไว้ ทางลูกค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้าด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

 1. แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ โทร. 02-9549841-3 หรือทางอีเมล ที่ info@bookneverdie.com
 2. รอรับการยืนยัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรืออีเมล เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 3. กรุณาจัดส่งสินค้า , ใบสั่งซื้อ กลับมาที่
  บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
  เลขที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 2-5-2
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
 4. หลังจากบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้ว หากถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ภายใน 3 วันทำการ ในกรณีคืนสินค้า บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ

เงื่อนไขการคืนเงิน

กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงินเข้ามาแล้ว ทางบริษัทฯไม่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าได้ อันเนื่องจาก สินค้าในสต๊อคหมด หรือสินค้าไม่พอจำหน่าย ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้แก่ลูกค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • กรณีชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร บริษัทฯ จะขอข้อมูลบัญชีลูกค้า เพื่อทำเรื่องคืนเงินไปยังบัญชีลูกค้า ภายใน 5 วันทำการ
 • กรณีชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต True Monet Wallet QR Payment บริษัทฯ จะแจ้ง refund ไปทาง Payment Gateway เพื่อยกเลิกรายการดังกล่าว โดยการดำเนินการคืนเงินหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร และช่องทางการชำระเงินตามที่ลูกค้าทำรายการไว้